Cá vàng đầu sư tử đẹp

Cá vàng đầu sư tử đẹp

Cá vàng đầu sư tử đẹp

Cá vàng đầu sư tử có phần bụng to và lưng phẳng. Đặc điểm nổi bật của cá vàng đầu sư tử là phần đầu phát triển ở cả 3 phần (đầu, mang, mắt). Phần đầu này có nhiều thịt phát triển và trông như bờm sư tử, vì thế chúng được gọi là cá vàng đầu sư tử.

Nơi sống: Cá vàng đầu sư tử cần khoảng 20 gallon nước. Có thể cho vào hồ nuôi sỏi hoặc đá. Trong nước có thể có tảo xanh hoặc cây thủy sinh. Đây là loại cá hiền và thích hợp với những loại cá vàng bơi chậm khác.

Nhiệt độ: 18-22°C. Điều kiện nước: pH duy trì 6,5-7,5 và dH 4-20 Tầng sống: tất cả các tầng nước.

 

Hits: 32

Cá vàng đầu sư tử đẹp
Chuyển lên trên