Cá vàng đầu sư tử đẹp

Cá vàng đầu sư tử đẹp

Cá vàng đầu sư tử đẹp Cá vàng đầu sư tử có phần bụng to và lưng phẳng. Đặc điểm nổi bật của cá vàng đầu sư tử là phần đầu phát triển ở cả 3 phần (đầu, mang, mắt). Phần đầu này có nhiều thịt phát triển và trông như bờm sư tử, vì […]

Chuyển lên trên